نزدیک گرانادا سویا گرانادا لالیگا اسپانیا

نزدیک: گرانادا سویا گرانادا لالیگا اسپانیا

گت بلاگز اخبار اجتماعی زاینده رود دوباره از امروز بسته خواهد شد

براساس تصمیم کمیته توزیع آب در تاریخ هفتم خردادماه، از اواسط امروز خروجی سد زاینده رود کم کردن می یابد.

زاینده رود دوباره از امروز بسته خواهد شد

زاینده رود دوباره از امروز بسته خواهد شد

عبارات مهم : تاریخ

براساس تصمیم کمیته توزیع آب در تاریخ هفتم خردادماه، از اواسط امروز خروجی سد زاینده رود کم کردن می یابد.

به گزارش مهر، براساس تصمیماتی که در کمیته توزیع آب در تاریخ هفتم خردادماه امسال گرفته شده است هست، از اواسط امروز خروجی سد زاینده رود کم کردن می یابد.

زاینده رود دوباره از امروز بسته خواهد شد

آب زاینده رود جهت آبیاری کشت کشاورزان حوضه زاینده رود در اصفهان از نهم فرودین ماه بازگشایی شده است بود و حالا بعد از حدود 70 روز بسته خواهد شد.

گرمای این روزهای هوای اصفهان باعث خواهد شد، تا جریان باقی مانده آب در بستر رودخانه نیز در روزهای آینده به آخر برسد و بار دیگر شریان حیاتی شهر اصفهان قطع شود.

براساس تصمیم کمیته توزیع آب در تاریخ هفتم خردادماه، از اواسط امروز خروجی سد زاینده رود کم کردن می یابد.

واژه های کلیدی: تاریخ | اصفهان | زاینده رود | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs