نزدیک گرانادا سویا گرانادا لالیگا اسپانیا

نزدیک: گرانادا سویا گرانادا لالیگا اسپانیا

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی متن بیانیه) + FATF کارها تقابلی علیه کشور عزیزمان ایران را تمدید کرد(

گروه خاص کارها مالی که مأموریت خودش را مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دنیا عنوان می‌کند، روز جمعه اعلام کرد تصمیم گرفته «اقدامات تقابلی» علیه کشور عز

متن بیانیه) + FATF کارها تقابلی علیه کشور عزیزمان ایران را تمدید کرد(

FATF کارها تقابلی علیه کشور عزیزمان ایران را تمدید کرد(+متن بیانیه)

عبارات مهم : ایران

گروه خاص کارها مالی که مأموریت خودش را مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دنیا عنوان می کند، روز جمعه اعلام کرد تصمیم گرفته «اقدامات تقابلی» علیه کشور عزیزمان ایران را جهت یک دوره دیگر تمدید کند.

به گزارش فارس، کارگروه خاص اقدام مالی که مأموریت خودش را مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دنیا عنوان می کند، روز جمعه اعلام کرد تصمیم گرفته «اقدامات تقابلی» علیه کشور عزیزمان ایران را جهت یک دوره دیگر تمدید کند.

متن بیانیه) + FATF کارها تقابلی علیه کشور عزیزمان ایران را تمدید کرد(

این نهاد بین المللی مستقر در پاریس، علی رغم این اعلام کرده نام کشور عزیزمان ایران را کماکان در فهرست سیاه خود (موسوم به بیانیه عمومی) نگاه خواهد داشت.

این گروه همچنین به 37 عضو خود و دیگر کشورهای دنیا پیشنهاد کرده است که «به توصیه به موسسات مالی خود نسبت به هوشیاری در روابط و مبادلات» با ایران، ادامه دهند.

گروه خاص کارها مالی که مأموریت خودش را مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دنیا عنوان می‌کند، روز جمعه اعلام کرد تصمیم گرفته «اقدامات تقابلی» علیه کشور عز

در این فهرست که بسیاری آن را سیاسی توصیف کرده اند، تنها نام کشور عزیزمان ایران و کره شمالی در فهرست موسوم به «بیاینه عمومی» به چشم می خورد.

متن کامل بیانیه گروه خاص اقدام مالی به شرح زیر است:

در سال ۲۰۱۶ کارگروه اقدام مالی از تصویب و تعهد سیاسی سطح بالای کشور عزیزمان ایران به یک برنامه اقدام جهت برطرف کمبودهای مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم و همچنین تصمیم این کشور جهت دریافت کمک های فنی جهت اجرای این برنامه اقدام، استقبال کرد. با توجه به این تعهد سیاسی کشور عزیزمان ایران و قدامات مرتبطی که این کشور به کار گرفته هست، کارگروه اقدام مالی در فوریه 2018 تصمیم به ادامه تعلیق کارها تقابلی گرفت.

متن بیانیه) + FATF کارها تقابلی علیه کشور عزیزمان ایران را تمدید کرد(

از نوامبر ۲۰۱۷، کشور عزیزمان ایران اقدام به ایجاد یک نظام اعلام نقدینگی کرده و پیش نویس بعضی اصلاحات در قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم را ارائه کرده هست. با وجود این، برنامه اقدام کشور عزیزمان ایران اکنون در حالی منقضی شده است که اکثر موارد مربوط به کارها این کشور کامل نشده اند. کشور عزیزمان ایران بایستی با انجام کارها متفاوت اعم از موارد ذیل، سایر موارد را به طور کامل برطرف کند:

۱) اقدام مناسب جهت اعلام تأمین مالی تروریسم به عنوان جرم از جمله با برطرف معافیت از گروه هایی که جهت «پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی تلاش می کنند»؛

گروه خاص کارها مالی که مأموریت خودش را مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دنیا عنوان می‌کند، روز جمعه اعلام کرد تصمیم گرفته «اقدامات تقابلی» علیه کشور عز

۲) شناسایی دارایی های تروریستی و مصادره آنها، همگام با قطعنامه های مرتبط شورای امنیت شرکت ملل متحد؛

۳) تضمین وجود یک نظام مناسب و قابل اجرا در زمینه هوشیاری مشتری؛

متن بیانیه) + FATF کارها تقابلی علیه کشور عزیزمان ایران را تمدید کرد(

۴) گارانتی استقلال کامل واحد اطلاعات مالی و ملزم کردن نهادها به تحویل ‘گزارش مبادلات مشکوک’؛

۵) مشخص کردن نحوه شناسایی و مجوزدهی جهت پول های بدون مجوز به وسیله مسئولان؛

۶) تصویب و اجرای معاهده های «پالرمو» و TF و مشخص کردن توانمندی ها در زمینه ارائه کمک های دوجانبه حقوقی؛

۷) گارانتی اینکه نهادهای مالی تأیید می کنند که انتقال های الکترونیکی حاوی اطلاعات کامل مبدأ و ذی نفع هست.

۸) به کارگیری مجازات های گسترده تر در زمینه تخلفات مربوط به پولشویی؛ و

۹) گارانتی استقرار رویه ها و قانون گذاری های مکفی جهت امکان پذیر کردن مصادره دارایی هایی با ارزش های متناسب.

کارگروه اقدام مالی مراتب تأسف خود را نسبت به عدم اقدام کشور عزیزمان ایران جهت اجرای برنامه اقدام خود در جهت برطرف کمبودهای مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم ابراز می دارد. با در نظر گرفتن تلاش های ادامه دار دولت کشور عزیزمان ایران جهت نهایی کردن و تصویب متمم هایی به قوانین مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم کارگروه اقدام مالی در نشست خود در هفته جاری تصمیم به ادامه تعلیق کارها تقابلی گرفت. کارگروه اقدام مالی از کشور عزیزمان ایران انتظار دارد با حرکت سریع در مسیر اصلاحی خود، گارانتی کند که تمامی موارد باقی مانده در برنامه اقدام خود، به خاص اجرای قوانین مورد نیاز را برطرف خواهد کرد. از کشور عزیزمان ایران انتظار می رود اصلاحات قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم را اجرا کرده و تا اکتبر 2018، همراستا با استانداردهای FATF معاهده های «پالرمو» و TF را به تصویب برساند. در غیر این صورت FATF در آن موعد راجع به کارها مناسب و مهم تصمیم خواهد گرفت.

ایران تا وقت تکمیل کامل برنامه اقدام، همچنان در بیانیه عمومی کارگروه اقدام مالی باقی خواهد ماند. تا زمانی که کشور عزیزمان ایران کارها مورد نیاز جهت برطرف کمبودهای شناسایی شده است در برنامه اقدام را انجام نداده، کارگروه اقدام مالی نسبت به ریسک ناشی از حمایت مالی از تروریسم از داخل کشور عزیزمان ایران و تهدیدی که جهت سیستم مالی بین المللی ایجاد می کند، دلواپس خواهد بود. به همین جهت، کارگروه اقدام مالی، از اعضای خود می خواهد و به تمام دیگر کشورها توصیه می کند که همچنان به موسسات مالی خود پیشنهاد کنند که در رابطه و مبادله با افراد حقیقی و حقوقی در ایران، بر اساس توصیه شماره ۱۹ کارگروه اقدام مالی، هوشیاری مورد نیاز را به خرج دهند.»

واژه های کلیدی: ایران | مقابله | برنامه | تروریسم | پولشویی | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs