نزدیک گرانادا سویا گرانادا لالیگا اسپانیا

نزدیک: گرانادا سویا گرانادا لالیگا اسپانیا

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی تا هنگامی که عده ای غیرپاسخگو به همه چیز می تازند،کار پیش نمی رود ، انتقاد از مسابقه نهادهای اطلاعاتی کشور

روزنامه اطلاعات نوشت:آیا هنوز بعد از چهل سال تجربه و آزمون و خطا، هنوز کسانی می توانند ادعا کنند که یک گروه خاص با از بین بردن بقیه و «دیگری پنداریِ» اکثریت و

تا هنگامی که عده ای غیرپاسخگو به همه چیز می تازند،کار پیش نمی رود ، انتقاد از مسابقه نهادهای اطلاعاتی کشور

انتقاد از مسابقه نهادهای اطلاعاتی کشور/تا هنگامی که عده ای غیرپاسخگو به همه چیز می تازند،کار پیش نمی رود

عبارات مهم : سیاسی

روزنامه اطلاعات نوشت:آیا هنوز بعد از چهل سال تجربه و آزمون و خطا، هنوز کسانی می توانند ادعا کنند که یک گروه خاص با از بین بردن بقیه و «دیگری پنداریِ» اکثریت و نادیده گرفتن آرای جمهور، می باید یا می تواند سررشتة امور کشور را به دست گیرد و موفق شود؟

آیا بحران ها و هزینه ها و تجربه های تمام این سال ها ـ که هر روزش چون سالی بر ملت ما گذشته ـ به مدیران و کنشگران سیاسی نمی آموزد که از این گزاره های غلط و خطابه های مغلوط و مغشوش دست بردارند، اتهام و بداخلاقی را کنار بگذارند، خصومت و خودحق پنداری را دفن کنند و راهی جهت اتحاد و اجماع عمومی و استمرار قدرت سیاسی و منابع اقتصادی و رویکردهای فرهنگی در دست اهل آن (که ملت کشور عزیزمان ایران است) بیابند؟

تا هنگامی که عده ای غیرپاسخگو به همه چیز می تازند،کار پیش نمی رود ، انتقاد از مسابقه نهادهای اطلاعاتی کشور

تا زمانی که یک رقیب قدرتمند و در سایه، بدون هرگونه پاسخگویی و در غیاب هرگونه نظارت و نقد رسانه ای آزاد و شجاعانه ای، می تواند در کار دولت و نهادهای مدنی و تقنینی شکاف اندازد و مانع ایجاد کند و اجرای برنامه ها و پروژه ها را مختل کند، هیچ امیدی به توسعه نیست.

تا هنگامی که هراس و تزلزل در عرصه کشور وجود دارد، حتی اگر تبلیغاتی و غیر واقعی هم باشد، کار کشور پیش نخواهد رفت و گره از پرسشها بزرگ گشوده نخواهد شد. چه رسد به آن که هراس آفرینان و توطئه چینان و مانع تراشان، فعال مایشاء باشند و اینجا و آنجا اثر و تأثیر و سنگ اندازی کنند. سخن بیژن زنگنه واقعاً دلها را به درد می آورد که بدهید مضمون سخنی گفت: ما جرأت نداریم اسم شرکت هایی را که می خواهیم قرارداد منعقد کنیم، اعلام نماییم، لیکن عده ای آنها را می تارانند و می هراسانند و با تماس های آلوده، موجب فسخ قراردادها می شوند…

روزنامه اطلاعات نوشت:آیا هنوز بعد از چهل سال تجربه و آزمون و خطا، هنوز کسانی می توانند ادعا کنند که یک گروه خاص با از بین بردن بقیه و «دیگری پنداریِ» اکثریت و

آیا دستگاه های اطلاعاتی ما، که اگر مسابقه و موازی کاری داشته باشند هزاران زیان به بار می آورد و آورده، نباید مانع این رفتارها و نقارها شوند؟

ریشه یابی پرسشها نشان می دهد که وجود رقبای بی مهار و دولت موازی، هم از حیث اجرا و اقتصاد، هم از جهت امنیت و اطلاعات، هم از حیث فرهنگ و تبلیغات، تنها موجب هزینه و مانع شکوفایی کشور و رسیدن به توسعه پایدار خواهد بود.

واژه های کلیدی: سیاسی | انتقاد | مسابقه | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs