نزدیک گرانادا سویا گرانادا لالیگا اسپانیا

نزدیک: گرانادا سویا گرانادا لالیگا اسپانیا

تعیین الگوی رشد برگ های تازه در گیاه های

محققان مرکز زیست‌شناسی مولکولی گیاه های واقع در دانشگاه توبینگن آلمان توانستند چگونگی تعیین الگوی رشد برگ های تازه در گیاه های را بیابند.  تعی..

ادامه مطلب

کشف ستاره‌ خورشیدمانندکه سیاره‌های خودرا می‌خورد

ستاره شناسان موفق به کشف ستاره ای در دوردست شده است اند که میل وافری به خوردن سیاره های صخره ای دارد. کشف ستاره خورشیدمانندکه سیاره های ..

ادامه مطلب