نزدیک گرانادا سویا گرانادا لالیگا اسپانیا

نزدیک: گرانادا سویا گرانادا لالیگا اسپانیا

انتشار دفترچه گزینش رشته سه گروه آزمایشی کنکور ۹۶ از ساعت 12

مشاور عالی شرکت سنجش آموزش کشور گفت: دفترچه گزینش رشته آزمون سراسری سال ۹۶ جهت گروه‌های آزمایشی “علوم انسانی”،‌” هنر” و “زبان های..

ادامه مطلب